Rejestracja uczestników

XIII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych ZABEŁKÓW 09.07.2022 Boisko LKS Początek godz.9:00* Imię (tylko pierwsza litera) i nazwisko kierowcy:
* Miejscowość zamieszkania
* Odległość od Zabełkowa w km
* Kraj
* Pojazd nazwa marka model
* Rok produkcji pojazdu
Przynależność do klubu nazwa
* Osoby towarzyszące ilość


* pola z gwiazdką są obowiazkowe


Podane dane są tylko do wiadomości organizatora i nie będą wykorzystane do innych celów. Każdy pojazd uczestniczący w zlocie powinien mieć ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie (wyjątek stanowią eksponaty nieruchome nie korzystające z dróg publicznych). W zlocie mogą brać udział pojazdy wyprodukowane do 1990 r. Wpisowe 50 zł kierowca, 35 zł pasażer organizator zapewnia poczęstunek gadżety promocyjne i pamiątkowe oraz puchary dla zwycięzców REZERWACJA DO 03.07.2022 Ze względu na ograniczoną ilość uczestników liczy się termin zgłoszenia. SERDECZNIE ZAPRASZAMY